Marketing

Když říkáme že naše služby s inovací jsou komplexní, mýslíme tím i doručení marketingového balíčku naším zákazníkům. Má-li být marketing úspěšný, musíme tyto činnosti provádět ve správný čas, na správným místě se správnou podporou.


Marketing
Vyúžíváme základní marketingové nástroje k doručení plného servisu:
Home