O firmě

Partners Ardanas se specializuje na nový druh služeb, které se postupně stávají pro český a slovenský potravinářský trh velmi důležitým prvkem pro rozvoj a inovaci potravin.
Zaměřuje se zejména na takzvaný new product development (NPD) - vývoj nových výrobků, který zaručuje zákazníkům udržitelný rozvoj v odvětví inovací potravin. Pro společnost Partners Ardanas je důležité, aby její klienti měli zabezpečený plný rozsah služeb v této oblasti, a to se zaměřením na management životního cyklu produktu.
Pro zajištění tohoto kvalitního servisu jsme v roce 2009 založili česko - mexickou společnost zabývající se dodávkami do Evropy v požadované kvalitě. Její činnost se zaměřuje zejména na výběr spolehlivých dodavatelů a kontrolu zboží.

V samotném procesu inovace potravin, spolupracujeme s předními odborníky z univerzitního prostředí Latinské Ameriky a Evropské unie. Dosahujeme tak výsledků, které uspokojí i toho nejnáročnějšího klienta.

Z historie

Firma Ardanas byla založena roku 1997 s cílem spojit nezávislý maloobchodní trh potravin na českém trhu do sítě frančízových prodejen. Postupem času vytvořila obchodní síť čítající okolo 300 obchodních domů, supermarketů a samoobsluh v pevnou síť, která tvořila obrat okolo 5 miliard Kč ročně.
Hlavními dodavateli této sítě frančízových prodejen rozmístěných na území Čech a Moravy byly:

a další české firmy dodávající jak výrobky a zboží, tak i služby. Ardanas napomohl vzniku sociálního družstva Partners Ardanas.

Home